ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/1975, ΕΣΟ: 51590 | Fide: 25869426 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1096 6
2022A 1058 0
2021B 1058 0
2021A 1058 0
2020B 1058 0
2020A 1058 0
2019B 1058 0
2019A 1058 0
2018B 1058 0
2018A 1058 5
Παλαιότερα -