ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 51601 | Fide: 25899163 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1173 4
2023Α 1224 20
2022B 1070 12
2022A 912 3
2021B 922 8
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -