ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 51606, Fide: 25899325

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι