ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 51607 | Fide: 25899201 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1023 13
2022B 1103 10
2022A 1007 12
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -