ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΞΙΜΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 51617, Fide: 25897250

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι