ΣΥΛΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 51624 | Fide: 25895087 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -