ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 51627, Fide: 42115167

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -