ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 51627 | Fide: 42115167 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -