ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 51628, Fide: 42102197

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -