ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 12/1979, ΕΣΟ: 51630 | Fide: 25856456 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1296 0
2023Α 1296 0
2022B 1296 0
2022A 1296 0
2021B 1296 0
2021A 1296 0
2020B 1296 1
2020A 1302 0
2019B 1302 0
2019A 1302 1
2018B 1307 9
2018A - 2
Παλαιότερα -