ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/1977, ΕΣΟ: 51636 | Fide: 42107512 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1085 0
2023Α 1085 0
2022B 1085 0
2022A 1085 4
2021B 1101 0
2021A 1101 0
2020B 1101 6
2020A 1091 11
2019B 1090 4
2019A 1087 14
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -