ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 51638, Fide: 42106656

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -