ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 51641 | Fide: 42106613 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -