ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 51641, Fide: 42106613

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -