ΣΦΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 51642 | Fide: 42106630 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 892 3
2023B 903 0
2023Α 903 0
2022B 903 0
2022A 903 2
2021B 862 5
2021A 913 0
2020B 913 0
2020A 913 0
2019B 913 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -