ΣΦΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 51642, Fide: 42106630

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 862 5
2021A 913 0
2020B 913 0
2020A 913 0
2019B 913 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -