ΓΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/1954, ΕΣΟ: 51660, Fide: 42102677

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -