ΚΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 51663 | Fide: 25899414 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1046 3
2022A 1002 4
2021B 991 1
2021A 964 0
2020B 964 0
2020A 964 0
2019B 964 9
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -