ΠΑΡΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 51666 | Fide: 25899430

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1033 5
2021B 989 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -