ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 51667 | Fide: 42100542 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1001 13
2023Α 986 3
2022B 930 5
2022A 902 7
2021B 938 7
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 6
2019B 830 7
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -