ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 51670, Fide: 42103657

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -