ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 51671, Fide: 42103649

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -