ΠΑΔΙΑΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 51676 | Fide: 25873920 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 908 0
2021B 908 0
2021A 908 0
2020B 908 0
2020A 908 0
2019B 908 0
2019A 908 0
2018B 908 8
2018A - 0
Παλαιότερα -