ΜΠΑΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 51677, Fide: 42101212

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -