ΣΤΑΜΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 51687 | Fide: 42105722 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1066 11
2023B 1074 0
2023Α 1074 11
2022B 975 3
2022A 939 3
2021B 906 1
2021A 858 0
2020B 858 6
2020A - 3
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -