ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 03/2001, ΕΣΟ: 51691 | Fide: 42115302 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 950 0
2021B 950 0
2021A 950 0
2020B 950 0
2020A 950 0
2019B 950 0
2019A 950 0
2018B 950 7
2018A - 0
Παλαιότερα -