ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 02/1969, ΕΣΟ: 51701, Fide: 42103142

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
Παλαιότερα -