ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 07/1994, ΕΣΟ: 51702 | Fide: 42101883 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1047 0
2021B 1047 0
2021A 1047 0
2020B 1047 0
2020A 1047 0
2019B 1047 0
2019A 1047 4
2018B 1016 11
2018A 939 5
Παλαιότερα -