ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 51709 | Fide: 25894986 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 950 0
2023Α 950 5
2022B 896 0
2022A 896 0
2021B 896 3
2021A 906 0
2020B 906 0
2020A 906 0
2019B 906 8
2019A 1000 2
2018B 1020 13
2018A - 0
Παλαιότερα -