ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/1993, ΕΣΟ: 51712 | Fide: 42102464

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1097 0
2021B 1097 0
2021A 1097 0
2020B 1097 0
2020A 1097 0
2019B 1097 0
2019A 1097 0
2018B 1097 1
2018A 1100 5
Παλαιότερα -