ΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/1969, ΕΣΟ: 51716, Fide: 42102456

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1154 0
2020A 1154 0
2019B 1154 0
2019A 1154 0
2018B 1154 1
2018A 1172 6
Παλαιότερα -