ΤΣΟΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 51723, Fide: 42103061

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
Παλαιότερα -