ΤΣΟΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 51723 | Fide: 42103061 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
Παλαιότερα -