ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 07/1980, ΕΣΟ: 51740 | Fide: 25892096 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1250 0
2023B 1250 0
2023Α 1250 0
2022B 1250 0
2022A 1250 0
2021B 1250 0
2021A 1250 0
2020B 1250 0
2020A 1250 0
2019B 1250 7
2019A 1303 6
2018B 1307 0
2018A 1307 13
Παλαιότερα -

Σύλλογοι