ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 51741 | Fide: 42110696 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 949 0
2023B 949 0
2023Α 949 0
2022B 949 7
2022A 932 5
2021B 898 1
2021A 910 0
2020B 910 2
2020A 890 1
2019B 838 12
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -