ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/1978, ΕΣΟ: 51744 | Fide: 42111919 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 859 0
2022A 859 0
2021B 859 0
2021A 859 0
2020B 859 0
2020A 859 1
2019B 862 14
2019A 800 0
2018B 800 9
2018A - 0
Παλαιότερα -