ΠΕΡΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΕΡΑΡΝΤ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 51761 | Fide: 42104181 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 913 0
2023Α 913 3
2022B 877 0
2022A 877 0
2021B 877 0
2021A 877 0
2020B 877 0
2020A 877 0
2019B 877 6
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι