ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/1969, ΕΣΟ: 51762 | Fide: 42110050

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 879 0
2021B 879 0
2021A 879 0
2020B 879 0
2020A 879 0
2019B 879 0
2019A 879 0
2018B 879 20
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι