ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 51766 | Fide: 42125600 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 6
2023B - 0
2023Α - 4
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι