ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 51767 | Fide: 42111625 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 976 3
2023Α 902 5
2022B - 1
2022A - 0
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι