ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 51772, Fide: 42114454

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B 830 10
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -