ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 51772 | Fide: 42114454 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 851 0
2023B 851 0
2023Α 851 0
2022B 851 1
2022A 836 10
2021B 830 12
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B 830 10
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -