ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 51777 | Fide: 25890468 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -