ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 51791, Fide: 42116830

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -