ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 51797, Fide: 42105757

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 923 0
2020B 923 5
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -