ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 51797 | Fide: 42105757 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 970 0
2023B 970 0
2023Α 970 10
2022B 1008 4
2022A 989 0
2021B 989 3
2021A 923 0
2020B 923 5
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -