ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 51806 | Fide: 42115361

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -