ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 51824 | Fide: 42101743 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 957 0
2023Α 957 0
2022B 957 0
2022A 957 11
2021B 911 5
2021A 857 0
2020B 857 0
2020A 857 8
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -