ΚΕΡΑΜΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51829, Fide: 42107849

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1139 16
2021A 1041 0
2020B 1041 11
2020A 983 16
2019B 859 8
2019A 830 17
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -