ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΚΟ

Η/Γ: 07/1991, ΕΣΟ: 51835, Fide: 25837524

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1302 0
2020A 1302 19
2019B 1299 12
2019A 1227 18
2018B - 1
2018A - 0
Παλαιότερα -