ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 51845 | Fide: 42106796

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 5
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -