ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 51881 | Fide: 42105374 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 934 0
2023B 934 0
2023Α 934 5
2022B 896 0
2022A 896 1
2021B 921 5
2021A 893 0
2020B 893 0
2020A 893 7
2019B 881 0
2019A 881 10
2018B 868 8
2018A - 0
Παλαιότερα -