ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 51881, Fide: 42105374

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 893 0
2020B 893 0
2020A 893 7
2019B 881 0
2019A 881 10
2018B 868 8
2018A - 0
Παλαιότερα -