ΑΓΕΛΑΔΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 04/1998, ΕΣΟ: 51884 | Fide: 25896440 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
Παλαιότερα -