ΜΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 51891 | Fide: 42115930

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -