ΜΑΡΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 51893 | Fide: 42105129 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1095 0
2023Α 1095 12
2022B 1089 13
2022A 1116 14
2021B 1049 9
2021A 929 0
2020B 929 0
2020A 929 0
2019B 929 8
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι