ΜΑΡΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 51894 | Fide: 42105080 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1139 0
2023Α 1139 8
2022B 1141 18
2022A 1021 11
2021B 938 8
2021A 882 0
2020B 882 0
2020A 882 0
2019B 882 7
2019A 830 0
2018B 830 6
2018A - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι